Ali Akkanat İşletme Fakültesi’nde Akademik Kurul Toplantısı Yapıldı

Ali Akkanat İşletme Fakültesi’nde Akademik Kurul Toplantısı Yapıldı

Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi 2019-2020Bahar Dönemi Akademik Kurul Toplantısı, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ali Acar başkanlığında fakülte yönetiminin, bölüm başkanlarının ve öğretim üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 
  3  Mart 2020 Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi   gerçekleştirilen Akademik Kurul Toplantılarında birçok konu gündeme alındı. Toplantıda fakülte ve bölümler bazında gerçekleştirilecek eğitim –öğretim çalışmaların ve yeni döneme ilişkin, akademik ve idari konular görüşülüp akademisyenlerin önerileri istişare edildi. Toplantıda Fakülte mezunlarının alan sınavlarında göstermiş oldukları başarıyı, verilen eğitimin kalitesinin önemli bir göstergesi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ali Acar, eğitim kalitesini yükselten uygulamaların bütün birimler de titizlikle sürdürüleceğini belirtti.Akademisyenler ve öğrenciler arasında bir gönül köprüsü kurulmasının gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Ali Acar, geleceğin işletmecilerini, yönetim bilişimcilerini ve uluslararası ticaretçilerini yetiştiren akademisyenlerin sıkı bir şekilde çalışmalarının önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Ali Acar konuşmasında Türkiye’nin 2023 ve 2071 hedeflerine hızla ilerlediğinin altını çizerek, bu doğrultuda eğitimde kalitenin artırılması, nitelikli bilimsel çalışmalara hız verilmesi ve öğrenci odaklı bir eğitim sistemin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Ali Acar eğitimde başarıyı artırmanın yolları hakkında yolları hakkında bilgi ve önerilerde bulundu.
Toplantı Prof. Dr. Ali Acar’ın fakülte öğretim üyelerine yeni eğitim-öğretim yılında başarılar dilemesiyle son buldu