9 Eylül 1922’de İzmir’e İlk Türk Bayrağını Çeken Gazi Ali Atar “BÜTÜN DÜNYA DERGİSİ”NDE DE YER ALDI

9 Eylül 1922’de İzmir’e İlk Türk Bayrağını Çeken Gazi Ali Atar “BÜTÜN DÜNYA DERGİSİ”NDE DE YER ALDI

9 Eylül 1922’de  İzmir Hükümet Konağı’na ilk Türk Bayrağı’nı çeken, ilçemiz Sadıkhacı Köyü’nden (Mahallesinden) Gazi Ali Atar; Başkent Üniversitesi kültür yayını olan “Bütün Dünya Dergisi”nin 1 Ağustos 2020  tarih ve 19297 sayılı nüshasında yer aldı.
Derginin yazarlarından Kaya Boztepe’nin “Üç Kılıç Hikâyesi” adlı yazısında;  Yunan işgali altındaki İzmir Hükümet Konağı’na,  9 Eylül 1922 sabahı yüzbaşısı Şerafettin Bey ve beraberlerindeki ölüm müfrezesiyle birlikte, ilk Türk Bayrağı’nı çeken Gazi Ali Atar hakkında bilgi verilirken Gazi ve Süvari Onbaşısı Ali Atar’ın anılarından da alıntılar yapılmış.
BAYRAK DİKME GÖREVİ YZB. ŞERAFETTİN BEY’E VERİLİYOR
Yazar Kaya Boztepe; Onbaşı Ali Atar’ın anılarından yola çıkarak İzmir’e girişlerini şöyle anlatıyor:
“Nif’teyiz.(1) Bölüğümüze istirahat verildi. Süvari alayımızın diğer bölükleri de oradalar. Manisa, Alaşehir, Salihli ve diğer cephelerde düşmanı takip ettikten sonra nihayet ilk defa bize ve atlarımıza mola verildi. Yüzbaşının atına ve kendi atıma yem verdim. Sonra da onların yanına yan gelip dinleniyordum. Uyuklamaya başladığım bir anda bölüğün postası koşarak yanıma geldi. ‘Kalk Ali Onbaşı! Yüzbaşım acele seni istiyor.’ dedi.
Hemen kalktım. Gelen postaya sordum: ‘Yüzbaşım nerede?’ Biraz ilerdeki incir ağaçlarının bulunduğu yeri göstererek ‘İşte orada!’ dedi.
Büyük bir heyecan ve merakla koşarak yüzbaşının bulunduğu yere vardım. Bir de ne göreyim? Süvari alay ve bölüklerinin tüm subay ve komutanları orada toplanıp halka olmuşlar, halkanın ortasında oturanları dinliyorlardı. Dikkatle onlara baktım. Gözlerime inanamadım. Mustafa Kemal Paşa, İsmet İnönü, Fevzi Paşa orada değiller mi? Ben onlara dalgın ve şaşkın bir şekilde bakarken birden yanıma dikilen Şerafettin Bey’in sesi kulağımda çınladı:
‘Ali Onbaşı geldin mi?’ dedi.
‘Evet Yüzbaşım, beni emretmişsiniz’ dedim.
‘İzmir’e bayrak dikmeye gideceğiz.’ dedi.”
 HAZIRLIK YAPILIYOR VE İZMİR’E HAREKET!
Yazar Kaya Boztepe, Gazi Ali Atar’ın anılarından alıntı yapmayı sürdürerek yazısını şöyle devam ettiriyor: 
“Gerekli hazırlıklara başladık. Atlarımızın karınlarını doyurduk, bakımlarını yaptık. Akşam oldu. Bize Yunan askerlerinin giydiği elbiselerden verdiler. Elbiseleri giydik. Atlarımızın ayaklarını da keçeledik. Yüzbaşımızın emri üzere kararlaştırılan saatte gecenin karanlığında İzmir’e doğru hareket ettik.”
HÜKÜMET KONAĞI’NA BAYRAK DİKİLİYOR!
Nihayet Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın emri üzere İzmir’e bayrak dikme görevini üstlenen Yüzbaşı Şerafettin Bey’in (İzmir); her türlü tehlike ve riski göze alarak emrindeki ölüm müfrezesi ile birlikte Hükümet Konağı’na Türk Bayrağını dikme görevini gerçekleştirdikten sonra, başta Şerafettin Bey olduğu halde, Belkahve’den İzmir’e bayrakların asılışını izleyen paşaların huzuruna çıktıklarını da yine Gazi Atar’ın anılarından yararlanarak yazar Boztepe  yazısında şöyle dile getiriyor:
“Kemal Paşa bizi görünce oturduğu yerden gülerek ayağa kalktı. Yüzbaşımız Şerafettin Bey’i kucaklayarak öptü; sonra da tek tek bizlerin ellerini sıktı, daha sonra : ‘Arkadaşlar, büyük bir iş başardınız! Türk milleti bu büyük hizmet ve başarınızı asla unutmayacaktır.’ dedi.
Yzb.’mız Şerafettin Bey’e de dönerek şunları söyledi:
‘Benim aslan Şerefim! Bugüne kadar verdiğim bütün görevleri en iyi şekilde yaptın ve başardın. Seninle gurur duyuyorum.’
Bu sözlerden sonra oradaki öbür paşalar da Şerafettin Bey’i ve bizi tebrik ettiler.”
    ***
BU KAHRAMANLAR NEDEN UNUTULDU?
Yazar Kaya Boztepe yazısının sonunda :  “Peki ne oldu sonra bu kahramanlara, onları ve bu hikâyeyi kaç kişi biliyor,  bugünlerimizi borçlu olduğumuz bu değerli insanlar, kahramanlar neden anlatılmıyor, anılmıyor, neden resimleri, portreleri ve heykelleri yok?” diye soruyor ve haklı olarak da yakınıyor. (2)
__________
(1)    Nif: İzmir’in ilçesi  ve bugünkü yeni adı Kemal Paşa.
(2)    Yazar Kocatepe’nin yazısının kimi yerlerinde Ali Atar’ın soyadı ‘Tatar’ diye yazılmış, yanlış ve doğrusu: ‘Atar’ şeklinde olacak. Ayrıca yazıda, Ali Atar ve ailesi ‘Kırım Göçmeni’ olarak zikredilmiş. Bu da yanlış. Derleyici: M.K.)