Rıdvan Şenyurt: “Gölü Siyasete Kurban Etmeyelim”

Rıdvan Şenyurt: “Gölü Siyasete Kurban Etmeyelim”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Beyşehir İlçe Başkanı Rıdvan Şenyurt, “Beyşehir Gölü’nü siyasete kurban etmeyelim” çağrısında bulundu.
Şenyurt, yaptığı basın açıklamasında, dün Konya-Adana yolunda kuraklıktan etkilenen bir grup çiftçi tarafından yapılan yol kapatma eylemine de açıklamasında değinerek, “Dört balık yiyecekler diye Beyşehir Gölü’nden su vermiyorlar” diyenlerin söylemlerine karşı çıktıklarını belirtti.
Şenyurt, “Gölümüzün değerini küçültücü bu sözü kabul etmediğimizi buradan haykırıyoruz. Beyşehir Gölü’nde değil ‘dört sazan’, bir tek solucan dahi kalsa biz bu değeri Beyşehir sevdalıları olarak korumaya devam edeceğimizi bir kere daha yineliyoruz” ifadelerini kullandı.
Beyşehir Gölü’nün sadece Beyşehirlilere ait olmadığını vurgulayan ve sadece Beyşehirliler ’in yararlanacağı bir değer de olmadığının altını çizen Şenyurt, “Bir dünya değeridir. Ekolojik denge gözetilerek tarımsal sulama, üretim, turizm, içme vb. amaçlar için korunarak kullanılacaktır. Fakat algı yanıltmaları olmadan. Bugün ölçülen kot değeri gerçek bir değer olmaması sebebi ile DSİ su alımına devam etmektedir” şeklinde cümlelere yer verdi.
Şenyurt, bu kot değerinin doğru olmadığına ilişkin ifadelerini ise şöyle sürdürdü:
“Erozyon, kılcal damar genişletmeleri vb. sebepler ile gölümüz her yıl 5 ile 10 cm arası dipten çamur ile dolmaktadır. Bugün itibariyle Gölümüzün dibinde oluşmuş, kot değerini yüksek gösteren balçık tabakası vardır. Bu balçık tabakası Gölümüzün su seviyesini yüksek gibi göstermekte ve Çarşamba Kanalı’ndan su akışı devam etmektedir.
Sorunu çözebilmek için öncelikle sorunun tespiti gerekir. Gölümüzün problemini sadece kapakların açılıp kapanması konusuna indirgersek önümüzdeki problemi çözme konusunda yetersiz kalacağımız aşikardır. Kapak açıp-kapatmak, şov amaçlı talimatlar vermek-almak çözüm taraftarı değil, siyasal çıkar taraftarı olmaktır. Gölümüzü siyasete kurban etmeyelim. Gölümüz ile ilgili CHP İlçe Örgütü olarak 2018 yılında “partiler üstü” bir yaklaşımla bu konuda tek yürek olalım diye, İlçemizdeki tüm siyasi partilere ve STK’lere gönderdiğimiz basın açıklaması daveti maalesef karşılık bulmamıştı. Ama biz yine tekrar olarak söylüyoruz: Gölümüzün problemlerini çözmek bir siyasi partinin veya başka bir paydaşın tek başına başarabileceği bir konu değildir. Ancak geçek bir “Beyşehir Birliği” (tüm siyasi partilerin, STK’lerin ve Göl konusuna kendini adamış hemşeriliklerimizin birlikteliği) ile çözüme ulaşırız. Bu bilinçle, küresel anlamda su sıkıntısının çekildiği bir dönemde Örgüt olarak konu ile ilgili çözüm önerilerimizi Beyşehir kamuoyuna saygılarımızı sunarak bir kere daha ana başlıklar halinde aktarıyoruz.
1. Geçtiğimiz yıllarda Çevre Bakanlığı tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi’ne aktarılan bütçe “dip temizliği” için ivedilikle kullanılmalı (Basından takip ettiğimiz şekliyle; 15 milyon olarak bakanlığın belirlediği bütçenin sadece 5 milyonluk kısmı göl temizliğine ayrıldı.) Bu konuda Büyükşehir Belediyesi’nden gerekli çalışmayı yapması Gölümüz için hayatidir,
2. TBMM’de Beyşehir Gölü için özel bir yasal düzenleme yapılmalı ve “Göl Havzasını Kurtarma ve Koruma Birliği” kurulmalıdır. Birlik seferberlik bilinci ile tüm kurtarma projelerinin tek takipçisi olmalıdır,
3.Tüm iletişim kanalları kullanılarak Göl için farkındalık en üst noktaya taşınmalı ve bu sinerji ile ülke ve dünya genelinde bir kamuoyu oluşturulmalıdır,
4.Ulusal ve uluslararası tüm çevre örgütleri gerek finans boyutu ile gerek proje boyutu ile harekete geçirilmelidir,
5. Sulama kanallarına ihtiyaçları doğrultusunda değil, gölün fazlası kadar su verileceği şimdiden ilan edilmeli ve ilgili bölgelerde ekim planlamasının bu doğrultuda yapılması hatırlatılmalıdır,
6. Halen kanalizasyon ve atık su şebekesi göle akan yerleşim yerleri bulunmaktadır. İlgili yerleşim birimlerinin şebeke sorunu ivedilikle çözülmelidir,
7. Gölde dip temizliği ile birlikte üst temizliği de yapılmalıdır. Göldeki otlanma, korsan ağ, evsel atıklar vb. temizlik gereklidir. Uluslararası referansı olan bir firma ile çalışma başlatılmalıdır,
8. Mevcut balık popülâsyonunun bahar döneminde akıp gitmemesi için sulama kanallarına ve regülatör kapaklarına düşük voltaj bariyerinin hemen kurulması gereklidir. yüzde 95 sonuç alınan bu ucuz ve pratik yöntem 2018 yılında da dönemin belediye başkanına partimiz tarafından sunulmuş fakat uygulama konusunda yol alınamamıştır. Bu konu tekrar değerlendirilmelidir,
9. Üniversiteler ve enstitüler proje boyutu ile balık popülasyonu, dip temizliği, çevre yapılanması vb. tüm başlıklar ile dinamik bir bileşen haline getirilmelidir,
10.Gölü besleyen kanallardan eksiksiz ve engelsiz su ulaşımı sağlanmalıdır,
11.Göl çevresinde kontrolsüz tarım ilacı kullanmanın önüne geçilmelidir,
12. Avlanma kriter ve süreleri tüm paydaşlar ile netleştirilmelidir. Elektro şok ile avlananlara hapis cezası verilmelidir,
13. Beyşehir kadar duyarlı olmadığı gözlenen Isparta sınırlarında, göl yönetimi etkin karar alabilecek yetkiler ile donatılmalıdır,
14. Yasak zamanı göl balığının evlere girmemesi konusunda halk bilinçlendirilmeli ve bu konuda herkes destek vermelidir.”