Öğrencilerimizi Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakülteli olmaya davet ediyoruz. Ali Akkanat Turizm Fakültesi Yeni Öğrencileri Bekliyor

Öğrencilerimizi Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakülteli olmaya davet ediyoruz. Ali Akkanat Turizm Fakültesi Yeni Öğrencileri Bekliyor

Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümünden Mezun Olan Adaylar Turizm Sektöründe Kalifiye Eleman ve Yönetici Olabildikleri Gibi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Mezun Olan Adayların Başvurduğu Kadrolara Başvuru Yapabilmektedirler!
Fakülte Dekanı Prof. Dr. Abdullah KARAMAN “turizm sektöründe çalışmak isteyen öğrenci adayları için fakültemiz birçok olanak sunmaktadır. Öncelikle fakülteyi bitiren öğrenciler için işsizlik sorunu olmayacağını belirti. Halen bir çok öğrencinin Erasmus programı ile yurtdışı imkanlarını kullandığını ve farklı ülkelerde eğitim aldıklarını belirtti. Öğrenci merkezli ve Beyşehire katkı verecek birçok proje hazırlığı içerindeyiz. Sayın Rektörümüz Prof.Dr. Metin Aksoy’un bizlere sağladığı huzurlu çalışma ortamı ve alanında güçlü ve bilgili öğretim elamanları ile akademik ve idari personelimizle öğrencilerimizin hizmetinde olacağız.” dedi.  
 Turizm hem ülkemizde hem de dünyada her geçen yıl gelişen ve büyüyen bir sektör haline gelmiştir. Bu sektör için gerekli kalifiye eleman ve yöneticileri ise turizm okulları yetiştirmektedir. Turizm sektörüne uzman kadro yetiştirecek bölümlerden birisi de turizm işletmeciliği bölümü olmaktadır. Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesinde bu bölümü seçmeyi düşünen adaylar için burada bazı bilgiler vermek isterim.
Turizm işletmeciliği bölümü turizm sektörü içerisinde hizmet veren birçok işletme ve kurum için kalifiye eleman yetiştirmektedir. Ayrıca üniversitelerin turizm programlarında ihtiyaç duyulan öğretim elemanlarının yetiştirilmesinde turizm fakültelerindeki turizm işletmeciliği bölümleri önemli rol oynamaktadır.
Ayrıca YÖK’ün 2018 yılında Turizm İşletmeciliği mezunlarının kamu kurum ve kuruluşlarının açmış olduğu sınavlarda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının başvurduğu yerlere başvuru yapabileceklerine ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarına tanınan haklardan yararlanabileceklerine ve turizm işletmeciliği bölüm mezunlarını kurumların ihtiyaçları doğrultusunda kabul edebileceğine karar vermiştir.
Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği bölümümüz yukarıda ifade edildiği üzere hem turizm alanında hem de diğer mesleki alanlarda eğitim öğretim hizmeti vermek, turizm sektörü, bölge, ülke ve tüm toplum adına sonuç ve toplumsal hizmet odaklı özgün araştırma  ve projeler geliştirmek, sektörün aradığı nitelikteki formasyonunun yanı sıra yaşadığı toplum ve evrensel değerlerle donanmış bireyler yetiştirerek ülke istihdamına katkı sunmak üzere 2010-2011 eğitim öğretim yılında kurulmuştur. 
Eğitim süresi dört yıl olan turizm işletmeciliği bölümümüzde dersler teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir. Mesleki derslerin yanında bölümümüzde yabancı dil olarak İngilizce, Almanca, Rusça, Çince, Arapça gibi yabancı diller okutulmaktadır. Öğrenciler uygulamalı eğitimlerini yerel işletmelerimizde ve ülkemizde önde gelen turizm işletmelerinde yapabilmektedirler. Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği bölümünde alanla ilgili olarak dördü doçent biri doktor olmak üzere beş öğretim elemanı ile eğitim hizmetleri yürütülmektedir. Bölümü tercih eden öğrenciler için Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yeterli sayıda yatak kapasitesine sahip kız ve erkek öğrenci yurtları bulunmaktadır. 
Üniversite sınavına girmiş öğrencilerimizi Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi ailesinin bir ferdi olmaya davet ediyoruz.