Beyşehir’in yağ, sıraz ve sudak balıkları tescillendi

Beyşehir’in yağ, sıraz ve sudak balıkları tescillendi

Türkiye’nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü’nde de yayılım gösteren aralarında sudak, sıraz ve yağ balığı gibi türlerin de yer aldığı bazı balıklar su ürünleri genetik kaynaklarının tesciline ilişkin yönetmelik uyarınca tescillendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesi’nin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün başvurusu üzerine tanımları, morfolojik, biyolojik özellikleri, genetik ve diğer özellikleri belirlenen yağ balığı, siraz, sudak,Antalya sirazı, çipura, beni, çaça, kefal, kırlangıç, levrek, lüfer türlerinin tesciline karar verildi.
Bu türlerin kullanım amacı, gıda, rekreasyon, balık unu, balık yemi ve tedavi olarak belirlendi.
YAĞ BALIĞI…
Beyşehir Gölü’nde nesli kaybolmaya yüz tutan türler arasında yer alan yağ balığı, Beyşehir ve Suğla gölleri ile bağlantılı kanallar, Üzümlü Göleti, Apa Barajı, May Barajı, Ereğli Akgöl’ü besleyen kanallar, Seydişehir Kızılca Göleti ve Kuğulupark’ta da bulunuyor.
SIRAZ BALIĞI
Dünyada sadece Türkiye’de bulunan endemik bir tür olan Sıraz balığının doğal yaşam alanı tatlı su gölleridir.
Doğal yaşam alanlarının yok olması nedeniyle nesli kaybolmaya yüz tutmuştur. 1950 yılından beri Beyşehir ve Eğirdir göllerinde yapılan hatalı balıklandırma çalışmaları nedeniyle nesli tehlike arasında olup, göle aşılanan sudak, gümüş ve kadife balıkları baskın bir konuma gelmiştir. 2003-2005 yılları arasında yapılan çalışmalarda göl içinde görülmemekle birlikte balıkların kendilerini daha rahat yaşam ortamı buldukları, dere yataklarında yaşamlarını devam ettirdikleri tesbit edilmiştir.
SUDAK BALIĞI
Beyşehir Gölü’nde de yayılım gösteren sudak balığı (tatlı su levreği) etçil bir balıktır. Ana vatanının doğu Avrupa’da bulunduğu düşünülür. Sevilerek yenilen balık olduğundan dolayı insanlar tarafından Batı Avrupa’ya da yayılmıştır. Sudak balığı önemli ve kıymetli yenilen bir balıktır. Az kılçıklı, sağlam yapıya sahip beyaz bir eti vardır. Irmaklarda, göllerde ve bazen ırmakların denize aktığı yerlerde bulunan az tuzlu deniz suyundada yaşayabilirler. Derin sularda yaşamayı tercih eder, çok aç gözlüdür, çok çabuk büyür ama tutsak tutulunca çabuk öldüğünden dolayı havuzda ya da akvaryumda yetiştirilemez.